Arbeiders PC 109

STARTPAGINA
ARBEIDERS

Anciënniteits-
verlof

BRP

Hospitalisatie-
verzekering

Formulieren

SP

HOME

w

Hospitalisatieverzekeringü

Wie komt ervoor in aanmerking?


Elke arbeider tewerkgesteld voor minstens 5 opéénvolgende kalenderdagen in een bedrijf dat onder paritair comité 109 valt en RSZ- voornummer 038 heeft en waarvan de werkgever zelf geen verzekering heeft met verplichte aansluiting.
Gezinsleden kunnen aangesloten worden op eigen kosten. Gelieve hiervoor dit document ingevuld aan ons te bezorgen.


ü

Brochure


Klik hier voor de volledige brochure


ü

Formulieren


Schademelding
Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten
Attest van tewerkstellingü

Contactgegevens AG Insurance


AG Insurance
Departement Health Care
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel


ˇ

Tel.: 02/664.11.77

ˇ

E-mail: servicecentersector@aginsurance.be

ˇ

Steeds te vermelden: contractnummer M025Wat indien u geen recht meer heeft op aansluiting?Prefinanciering voor de individuele voortzetting