Bedienden PC 215

STARTPAGINA
Bedienden

Anciënniteits-
verlof

BRPSP

Formulieren

HOME

Hospitalisatie-
verzekering

• Anciënniteisverlof van de sector
• BRP = Brugpensioen (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag)

ü

Wie komt ervoor in aanmerking?

ü

Hoe een dossier samenstellen?

Formulieren
• SP = Syndicale Premie

ü

Wie komt ervoor in aanmerking?

ü

Werkwijze

ü

Bedrag

Formulieren
• Hospitalisatieverzekering