Werkgevers

STARTPAGINA
Werkgevers

VOC

Anciënniteits-
verlofSP

Toeslag tijdelijke
werkloosheid

Hospitalisatie-
verzekering

HOME

Formulieren


Belangrijke inlichtingen


De arbeiders, tewerkgesteld gedurende minstens 5 opéénvolgende kalenderdagen onder PC 109 in uw firma en de bedienden, tewerkgesteld gedurende minstens 5 opéénvolgende kalenderdagen onder PC 215, genieten van een hospitalisatieverzekering. (Arbeiders vanaf 01/07/2003, bedienden vanaf 01/07/2015)
Ofwel gaat het om een bedrijfseigen polis bij een verzekeraar gekozen door de onderneming, ofwel gaat het om de sectorpolis, afgesloten door het Sociaal Fonds Kleding.


Volgens een wet van 20 juli 2007, de zogenaamde Wet Verwilghen, moet de verzekeringsnemer vanaf 01/07/2009 de werknemers informeren over de twee volgende aspecten van de hospitalisatieverzekering:

· Elke verzekerde werknemer moet ingelicht worden over de mogelijkheid tot prefinanciering van de premie voor de eventuele latere individuele voortzetting van de collectieve ziekteverzekering.

· De werknemers die het voordeel van de hospitalisatieverzekering verliezen – omdat ze niet langer tewerkgesteld zijn – moeten ingelicht worden over de mogelijkheid om, bij verlies van het voordeel, hun collectieve hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten.


Op 9 juni 2009 werd daarover een CAO gesloten binnen het PC Kleding en Confectie voor de arbeid(st)ers en op 18/03/2015 voor de bedienden. Deze CAO’s betrekken ook u als werkgever bij het nakomen van de informatieplicht.

Het fonds van zijn kant zal jaarlijks, samen met de syndicale premie, aan uw werknemers de door de wet bedoelde informatie bezorgen indien de werknemers via de sectorpolis genieten. Dit document kan u ook, hetzij spontaan, hetzij op hun vraag, aan uw werknemers ter beschikking stellen.


Indien u beschikt over een eigen ondernemingspolis dan geldt deze sectorale afspraak niet, en dient u volledig zelf in te staan voor de toepassing van de bepalingen van de voornoemde wet van 20 juli 2007. Uw eigen verzekeraar zal u daartoe de nodige info kunnen bezorgen.


Voor bijkomende inlichtingen verwijzen wij u graag door naar de verzekeraar.