Werkgevers

STARTPAGINA
Werkgevers

VOC

Anciënniteits-
verlofSP

Toeslag tijdelijke
werkloosheid

Hospitalisatie-
verzekering

HOME

Formulierenw

VOC = Terugbetaling syndicale vormingscursussen


ü

Wie komt ervoor in aanmerking?


Elke werknemer tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 109 of 215 valt en RSZ voornummer 038 heeft.


ü

Hoe een dossier samenstellen?


De werknemer ontvangt een aanvraagformulier van de vakbond. U vult het gedeelte bestemd voor de werkgever in, en bezorgt het aan het fonds.

De terugbetaling gebeurt éénmaal per kwartaal. (begin maart, juni, september en december)
ü

Formulieren


Aanvraagformulier arbeiders

Aanvraagformulier bedienden