Arbeiders PC 109

STARTPAGINA
ARBEIDERS

AnciŽnniteits-
verlof

BRP

Hospitalisatie-
verzekering

Formulieren

SP

HOME


Vanaf 2020 wordt er in de kledingsector een dag anciŽnniteitsverlof vanaf 15 jaar sectorale anciŽnniteit ingevoerd bovenop de reeds bestaande sectorale dag anciŽnniteitsverlof op basis van 20 jaar ondernemingsanciŽnniteit.† Dit zowel voor arbeiders (P.C. 109) als voor bedienden (P.C. 215), CAO afgesloten op 3 december 2019.Eind februari 2020 zal elke werkgever van ons fonds per mail een excel lijst ontvangen van alle werknemers die in 2020 minstens 15 jaar sectoranciŽnniteit hebben. Daarna zal deze lijst telkens al in december voor het volgend jaar verstuurd worden. Aangezien het fonds de sectorgegevens pas heeft vanaf 2003, zal de werkgever de mogelijkheid krijgen om zelf personeelsleden toe te voegen.De werknemer kan het anciŽnniteitsverlof voor het eerst opnemen zodra hij de anciŽnniteit effectief bereikt. De werkgever betaalt deze dag, maar kan het loon, alsook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, terugbetaald krijgen door ons fonds.Indien een onderneming op 01/01/2020 reeds meer anciŽnniteitsverlof toekent (vb. meer dan 2 dagen of een 2de dag na 10 jaar), is de CAO van 3 december 2019 in principe niet van toepassing. De werkgever bezorgt dan, bij voorkeur per mail, een ondernemings-cao of ondernemingsreglement aan ons fonds zodat de bestuurders kunnen beoordelen of de werkgever al dan niet in aanmerking komt om de CAO niet toe te passen (opting out), zowel voor de toekenning van de extra dag als voor de terugbetaling.