Werkgevers

STARTPAGINA
Werkgevers

VOC

AnciŽnniteits-
verlofSP

Toeslag tijdelijke
werkloosheid

Hospitalisatie-
verzekering

HOME

Formulieren

Terugbetaling toeslag tijdelijke werkloosheid arbeiders P.C. 109

Vanaf 1 januari 2012 bent u als werkgever wettelijk verplicht om een bedrag per dag tijdelijke werkloosheid te betalen. De sociale partners van de kleding- en confectiesector hebben bij CAO beslist deze verplichting op sectorniveau te solidariseren als volgt: de eerste 35 dagen wordt er 3 euro betaald, vanaf de 36ste dag wordt er 2 euro betaald. De financiŽle kost van de eerste 45 dagen op jaarbasis wordt ten laste genomen door het Sociaal Waarborgfonds nadat de werkgever eerst de betaling aan de arbeiders verricht heeft.

Het Fonds zal dit bedrag automatisch per kwartaal aan u terugstorten, zodra wij de gegevens van de Kruispuntbank ter beschikking hebben. Dit betekent concreet dat u, als de gegevens van de Kruispuntbank tijdig toekomen op het Fonds, een terugbetaling mag verwachten rond volgende tijdstippen:

15 mei dagen tijdelijke werkloosheid van het 1ste kwartaal

15 augustus dagen tijdelijke werkloosheid van het 2de kwartaal

15 november dagen tijdelijke werkloosheid van het 3de kwartaal
15 februari dagen tijdelijke werkloosheid van het 4de kwartaal

Bij elke betaling zullen wij u een overzicht sturen van de terugbetalingen per werknemer met vermelding van het desbetreffende jaar en kwartaal.

Bij de betaling van februari zal er tevens een overzicht gemaakt worden van eventueel ontvangen correcties van de Kruispuntbank van het voorbije jaar. Zo kan er een afrekening van het vorig jaar gebeuren.

Het fonds heeft hiervoor uw bankrekeningnummer en e-mail adres nodig. Indien u dit nog niet bezorgd heeft, kan u hier een formulier downloaden om in te vullen en aan het fonds te bezorgen.

Vanaf 01/01/2015 zal de financiŽle kost van de eerste 70 dagen op jaarbasis ten laste genomen worden door het fonds: de eerste 35 dagen aan 3 euro per dag, de volgende 35 dagen aan 2 euro per dag.

Vanaf 01/01/2020 zal de financiŽle kost van de eerste 70 dagen op jaarbasis ten laste genomen worden door het fonds: de eerste 35 dagen aan 4 euro per dag, de volgende 35 dagen aan 3 euro per dag.

Vanaf 01/01/2022 zal de financiŽle kost van de eerste 70 dagen op jaarbasis ten laste genomen worden door het fonds: de eerste 35 dagen aan 5 euro per dag, de volgende 35 dagen aan 4 euro per dag.