Werkgevers

STARTPAGINA
Werkgevers

VOC

Anciënniteits-
verlofSP

Toeslag tijdelijke
werkloosheid

Hospitalisatie-
verzekering

HOME

Formulieren

Hospitalisatieverzekering (geldig vanaf 01/07/2015)

ü

Wie komt ervoor in aanmerking?


Elke bediende tewerkgesteld gedurende minstens 5 opéénvolgende kalenderdagen in een bedrijf dat onder paritair comité 215 valt of elke arbeider tewerkgesteld gedurende minstens 5 opéénvolgende kalenderdagenonder P.C. 109 en die RSZ voornummer 038 heeft en waarvan de werkgever zelf geen verzekering heeft met verplichte aansluiting.
Gezinsleden kunnen aangesloten worden op eigen kosten. Gelieve hiervoor dit document in te vullen en door te mailen.

ü

Brochure


Klik hier voor de volledige brochure

ü

Formulieren


Schademelding
Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten
Attest van tewerkstelling


ü

Contactgegevens AG Insurance


AG Insurance
Departement Health Care
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

ˇ

Tel.: 02/664.11.77

ˇ

E-mail: servicecentersector@aginsurance.be

ˇ

Steeds te vermelden: contractnummer M025


VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER


Belangrijke inlichtingen.

Aanvraag offerte individuele voortzetting sectorpolis


Aanvraag offerte prefinanciering AG Insurance


Wat indien u niet wenst toe te treden tot de sectorpolis?