Werkgevers

STARTPAGINA
Werkgevers

VOC

AnciŽnniteits-
verlofSP

Toeslag tijdelijke
werkloosheid

Hospitalisatie-
verzekering

HOME

Formulieren

Richtlijnen voor het invullen van de excel lijst van de werknemers die recht hebben op een extra dag anciŽnniteitsverlof na 15 jaar sectoranciŽnniteit.

Werkwijze:†††††††† Vul voor de medewerkers die deze dag opgenomen hebben de 3 gele kolommen in: ďopgenomen opĒ, ďuurloonĒ en ďaantal urenĒ.
De terugvordering van het loon wordt geplafonneerd tot het loon van het hoogste sectorbarema van toepassing op het moment van het anciŽnniteitsverlof.


Aangezien de CAO bepaalt dat ďaantal urenĒ overeenkomt met 1/5de van de gemiddelde effectieve wekelijkse arbeidsduur, wordt deze kolom al ingevuld door het fonds op basis van de laatst gekende breuk tewerkstelling. (zie voorbeelden onderaan) Indien dit verschillend is met de breuk tewerkstelling bij de opname van de dag anciŽnniteitsverlof, mag u dit uiteraard aanpassen.


U kan manueel werknemers toevoegen die volgens u ook recht hebben. (ons fonds heeft de gegevens van de RSZ vanaf 2003, eventuele vroegere anciŽnniteit kennen wij niet)
Onder de lijst arbeiders en / of bedienden vult u zelf een extra lijn in en u bezorgt ons een bewijs van die anciŽnniteit. (vb. laatste loonfiche bij die werkgever met datum in dienst)


Heeft u een opmerking: graag enkel in het blauwe vak ďopmerkingenĒ vermelden aub.


Via de link Mailen naar: kristine.simons@swfkleding.be †in het gele vak bovenaan rechts, mailt u de lijst naar het fonds. (lijst als bijlage meesturen aub)


Het fonds betaalt ťťn keer per kwartaal de gevraagde dagen aan u terug.
(begin april, juli, oktober en januari)
Na elke betaling ontvangt u per mail dezelfde excel lijst terug, dit keer mťt vermelding van de betaaldatum.
U gebruikt deze mail weer om eventuele dagen van overblijvende werknemers in te vullen.†
Deze procedure herhaalt zich tot alle dagen zijn ingevuld en betaald.


Wat krijgt u terugbetaald door het fonds?
Voorbeelden: