Arbeiders PC 109

STARTPAGINA
ARBEIDERS

Anciënniteits-
verlof

BRP

Hospitalisatie-
verzekering

Formulieren

SP

HOME


w
Brugpensioen - Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

§ CAO’s in onze sector:

59 jaar: CAO geldig tot 30/06/2021, 60 jaar vanaf 01/07/2021
62 jaar: CAO geldig tot 30/06/2023


ü Specifieke voorwaarden leeftijd, prestaties en beroepsverleden:

· Minstens 60 jaar is mits 40 jaar beroepsverleden. OF

· Minstens 60 jaar is mits gewerkt hebben in een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden), ploegenarbeid met nachtprestaties, of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (33 jaar beroepsverleden). OF

· Minstens 62 jaar met 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 38 jaar voor vrouwen vanaf 01/01/2022, 39 jaar vanaf 01/01/2023.

ü Algemene voorwaarden voor elke CAO SWT:

· Elke arbeider dient tewerkgesteld te zijn in een bedrijf dat onder paritair comité 109 valt en RSZ- voornummer 038 heeft.

· Minstens 2 jaar tewerkstelling in de sector onmiddellijk vóór het ontslag (min. 13 jaar voor zwaar beroep) én minstens 5 jaar anciënniteit in de sector kunnen bewijzen.

· Door de RVA aanvaard worden als bruggepensioneerde.

De aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald tot aan het pensioen.

ü Hoe een dossier samenstellen?

Arbeiders die gesyndikeerd zijn, richten zich het best tot hun vakbond. Deze maakt een volledig dossier en bezorgt het aan het Fonds.
Indien u niet gesyndikeerd bent, dient u zelf een dossier aan te maken.

Een volledig dossier bestaat uit:

· Aanvraagformulier

· Kopie C4 brugpensioen – SWT

· C2 (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)

· C17 beroepsverleden (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)

Bij werkhervatting of stopzetting van de werkhervatting, dient u onmiddellijk het fonds schriftelijk te verwittigen (bij voorkeur via mail).