Sociaal fonds kleding

header-swfkleding

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onder welke categorie valt u?

Deze website is bedoeld als hulpmiddel voor de werknemers en werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van het kleding- en confectiebedrijf (PC nr. 109 voor de arbeiders en PC 215 voor de bedienden)

Met “Sociaal Fonds Kleding” (de term die op deze site gebruikt zal worden) worden de Fondsen voor Bestaanszekerheid bedoeld die zijn opgericht in de schoot van de genoemde paritaire comités.

U vindt op deze site o.a. informatie over een:

  • bijkomende dag anciënniteitsverlof
  • brugpensioen (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag)
  • syndicale premie
  • hospitalisatieverzekering
  • kindertoeslag

Al de nodige formulieren kan u ook via deze site downloaden.