Syndicale Premie

header-swfkleding
 • Wie komt ervoor in aanmerking?

          Elke arbeider tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 109 valt en 

          RSZ- voornummer 038 heeft en die:

  • In dienst is op 31 maart of op de vrijdag ervóór in geval van ontslag

 • Werkwijze?

  Elk jaar in juni stuurt het fonds een attest op naar elke arbeider in de sector.

  Arbeiders die gesyndikeerd zijn, gaan hiermee naar hun vakbond. De vakbond stempelt het attest af en bezorgt ze terug aan het fonds ter uitbetaling.

  Indien u niet gesyndikeerd bent, kan u niet genieten van deze premie.

 • Bedrag

  • Voor 2008 en 2009 werd de premie vastgesteld op 127.90 euro, vanaf 2010 op 135 euro, vanaf 2018 op 145 euro.
  • De uitbetaling start vanaf de eerste werkdag van december.


 • SP voor werklozen en (brug)gepensioneerden

  Werklozen en bruggepensioneerden hebben nog 3 jaar recht op een syndicale premie indien ze ononderbroken werkloos blijven na een tewerkstelling in de sector. Gepensioneerden hebben enkel recht op een eerste jaar.
  De vakbond zorgt voor de aanvraag naar het fonds toe.
  Het eerste jaar bedraagt de premie 145 euro (vanaf 2018), het 2de en 3de jaar 37,18 euro.