Syndicale Premie

header-swfkleding
 • Wie komt ervoor in aanmerking?

  Elke werknemer tewerkgesteld in een bedrijf dat onder paritair comité 109 of 215 valt en RSZ voornummer 038 heeft.

  • In dienst is op 31 maart (of de vrijdag ervóór in geval van ontslag van een arbeider)

 • Werkwijze?

  Elk jaar in juni stuurt het fonds een attest op naar elke werknemer in de sector.

  Werknemers die gesyndikeerd zijn, gaan hiermee naar hun vakbond. De vakbond stempelt het attest af stuurt dit naar het fonds. De premie voor de bedienden wordt uitbetaald vanaf de eerste werkdag van oktober, die voor de arbeiders de eerste werkdag van december.

  Werknemers die niet gesyndikeerd zijn, kunnen niet genieten van deze premie.

 • Bedrag

  Voor 2008 en 2009 werd de premie vastgesteld op 127.90 euro, vanaf 2010 op 135 euro, vanaf 2018 op 145 euro.

 • SP voor werklozen en (brug)gepensioneerden

  Werklozen en bruggepensioneerden hebben nog 3 jaar recht op een syndicale premie indien ze ononderbroken werkloos blijven na een tewerkstelling in de sector. Gepensioneerden hebben enkel recht op een eerste jaar.

  De vakbond zorgt voor de aanvraag naar het fonds toe.

  Het eerste jaar bedraagt de premie 145 euro (vanaf 2018), het 2de en 3de jaar 37.18 euro.