SWT (Brugpensioen)

header-swfkleding

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

CAO’s in onze sector:

59 jaar: CAO geldig tot 30/06/2021, 60 jaar vanaf 01/07/2021
62 jaar: CAO geldig tot 30/06/2025

 • Specifieke voorwaarden leeftijd, prestaties en beroepsverleden:
  • Minstens 60 jaar is mits 40 jaar beroepsverleden. OF
  • Minstens 60 jaar is mits gewerkt hebben in een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden), ploegenarbeid met nachtprestaties, of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (33 jaar beroepsverleden). OF
  • Minstens 62 jaar met 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 38 jaar voor vrouwen vanaf 01/01/2022, 39 jaar vanaf 01/01/2023.
 • Algemene voorwaarden voor elke CAO SWT:
  • Elke arbeider dient tewerkgesteld te zijn in een bedrijf dat onder paritair comité 109 valt en RSZ- voornummer 038 heeft.
  • Minstens 2 jaar tewerkstelling in de sector onmiddellijk vóór het ontslag (min. 13 jaar voor zwaar beroep) én minstens 5 jaar anciënniteit in de sector kunnen bewijzen.
  • Door de RVA aanvaard worden als bruggepensioneerde.

De aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald tot aan het pensioen.

 • Hoe een dossier samenstellen?

  Arbeiders die gesyndikeerd zijn, richten zich het best tot hun vakbond. Deze maakt een volledig dossier en bezorgt het aan het Fonds.

  Indien u niet gesyndikeerd bent, dient u zelf een dossier aan te maken.

Een volledig dossier bestaat uit:

 • Aanvraagformulier
 • Kopie C4 brugpensioen – SWT
 • C2 (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)
 • C17 beroepsverleden (te verkrijgen bij de vakbond of werkloosheidsdienst)

Bij werkhervatting of stopzetting van de werkhervatting, dient u onmiddellijk het fonds schriftelijk te verwittigen (bij voorkeur via mail).