Hospitalisatie­verzekering

header-swfkleding

Wie komt ervoor in aanmerking?

Elke arbeider tewerkgesteld gedurende minstens 5 opéénvolgende kalenderdagen in een bedrijf dat onder paritair comité 109 valt en RSZ- voornummer 038 heeft en waarvan de werkgever zelf geen verzekering heeft met verplichte aansluiting.

Gezinsleden kunnen aangesloten worden op eigen kosten. Gelieve hiervoor dit document ingevuld aan ons te bezorgen.

Brochure

Klik hier voor de volledige brochure

 

Formulieren

Schademelding
Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten
Attest van tewerkstelling


Contactgegevens AG Insurance

 

AG Insurance
Departement Health Care
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

Wat indien u geen recht meer heeft op aansluiting?

Prefinanciering voor de individuele voortzetting