Anciënniteitsverlof van de sector

header-swfkleding

Vanaf 2020 wordt er in de kledingsector een dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar sectorale anciënniteit ingevoerd bovenop de reeds bestaande sectorale dag anciënniteitsverlof op basis van 20 jaar ondernemingsanciënniteit. Dit zowel voor arbeiders (P.C. 109) als voor bedienden (P.C. 215), CAO afgesloten op 3 december 2019.

Vanaf 2024 wordt het anciënniteitsverlof uitgebreid.  Niet enkel werknemers die 15 jaar sectoranciënniteit hebben, hebben recht op een extra dag, maar elke werknemer die 10 jaar sectoranciënniteit heeft krijgt ook een extra dag.
Verder wordt de dag verlof na 20 jaar ondernemingsanciënniteit omgezet naar 20 jaar sectoranciënniteit.  Ook deze dag kan u terugvorderen van ons fonds.

Jaarlijks rond half december  zal elke werkgever van ons fonds per mail een excel lijst ontvangen van alle werknemers die in 2020 minstens 10, 15 en/of 20 jaar sectoranciënniteit hebben.  Aangezien het fonds de sectorgegevens pas heeft vanaf 2003, zal de werkgever de mogelijkheid krijgen om zelf personeelsleden toe te voegen.

Heeft u werknemers die 20 jaar ondernemingsanciënniteit hebben, maar die u niet terugvindt op de excel lijst omdat ze geen 20 jaar in de sector gewerkt hebben, dan mag u ze manueel toevoegen en ons de nodige bewijzen van ondernemingsanciënniteit bezorgen.  Let op: dit geldt enkel voor 20 jaar, niet voor 10 en 15 jaar.

De werknemer kan het anciënniteitsverlof voor het eerst opnemen zodra hij de anciënniteit effectief bereikt. De werkgever betaalt deze dag, maar kan het loon, alsook de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, terugbetaald krijgen door ons fonds.

Indien een onderneming op 01/01/2020 reeds meer anciënniteitsverlof toekent (vb. meer dan 2 dagen of een 2de dag na 10 jaar), is de CAO van 3 december 2019 in principe niet van toepassing. De werkgever bezorgt dan, bij voorkeur per mail, een ondernemings-cao of ondernemingsreglement aan ons fonds zodat de bestuurders kunnen beoordelen of de werkgever al dan niet in aanmerking komt om de CAO niet toe te passen (opting out), zowel voor de toekenning van de extra dag als voor de terugbetaling.

Voor richtlijnen bij het invullen van het excel bestand en voorbeelden: druk hier