Tussenkomst kinderopvang

header-swfkleding

Een tussenkomst voor kinderopvang: Werknemers in de Kleding en Confectiesector met jonge kinderen hebben recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Voor kinderen tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden, wordt er 3 euro per kind en per dag betaald (maximaal 300 euro per kalenderjaar)

Om hier recht op te hebben, moet de werknemer gedurende de periode waarvoor de kindertoeslag gevraagd wordt, gewerkt hebben onder PC 109 of 215. Er is recht op een opleg voor moederschapsrust, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, en vakantiekampen tot en met het jaar waarin het kind 12 jaar wordt.

Het recht gaat in vanaf opvangjaar 2024. De eerste betalingen zijn voorzien vanaf  september 2024.

Welke werknemers hebben recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang?

Elke werknemer die in de periode waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd heeft gewerkt onder PC 109 of 215 heeft hier recht op.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Alle kinderen van werknemers uit PC109 of 215 die twaalf jaar of jonger zijn. Het recht op bijdrage loopt tot en met het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. De band met de ouders moet aangetoond worden (attest gezinssamenstelling, geboorteakte of andere documenten waaruit deze band ondubbelzinnig blijkt). Hieronder vallen ook de adoptie- en/of pleegkinderen van werknemers uit de Kleding en Confectiesector.  Het fonds kan de gezinssamenstelling zelf opzoeken voor werknemers met de Belgische nationaliteit.  Bij twijfel of onduidelijkheden zal het fonds vragen om alsnog een attest van gezinssamenstelling te bezorgen. Buitenlanders moeten dit attest altijd opvragen en bezorgen.

Welke kinderdagverblijven en/of opvang komen in aanmerking voor deze bijdrage?

Het moet gaan om een erkend kinderdagverblijf (Kind & Gezin, ONE of de Duitstalige gemeenschap, privé-opvang,…) of een erkende (naschoolse) opvang waarvoor een fiscale fiche kan worden voorgelegd. 

Voor zwangerschapsrust: attest van mutualiteit
Voor vakantiekampen: attest van organiserende partij

Op elk attest moet het aantal dagen vermeld staan die in 2024 recht gaven op de toelage.  Indien het aantal dagen niet vermeld staat, moet u een blanco attest afprinten van onze website “attest aantal dagen” en laten invullen door de organisatie.

Hoeveel bedraagt de bijdrage in de kosten voor kinderopvang?

Iedere werknemer heeft per kind recht op 3 euro per begonnen dag dat het kind in de opvang verblijft. De maximum bijdrage die de werknemer per kind kan ontvangen bedraagt 300 euro per kalenderjaar.

Let op, zoals voor veel voordelen is ook voor de bijdrage in de kosten voor kinderopvang bedrijfsvoorheffing (van 27,25%) van toepassing.

Beide ouders werken in de sector. Ontvangen zij deze bijdrage dan twee keer?

Neen, het totaal bedrag is per kind, niet per werknemer.  Het maximum bedrag van  300 euro per kalenderjaar per kind kan niet overschreden worden. 

Hoe kan ik deze bijdrage in de kosten voor kinderopvang aanvragen?

De toeslag voor kinderdagverblijven en naschoolse opvang kan jaarlijks aangevraagd worden, na ontvangst van het fiscaal attest dat u rond januari/februari van het volgend jaar ontvangt.

Vergoedingen voor zwangerschapsrust of vakantiekampen kan u, indien u een attest heeft, ook per kwartaal terugvragen.

Gelieve onderstaande documenten bij voorkeur te mailen naar Ingrid@swfkleding.be of via post te bezorgen aan:
Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22 te 1731 Zellik

 • aanvraagformulier (te vinden op onze website)
 • fiscaal attest
 • eventueel het attest aantal dagen (te vinden op onze website)
 • eventueel het attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij uw gemeente)

De behandeling van de aanvraag neemt 3 tot 6 maanden in beslag. Zodra deze is behandeld, krijg je een antwoord via e-mail (of de post als we geen e-mailadres hebben):

 • De aanvraag is goedgekeurd: je hoeft niets te doen. De tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang zal worden overgemaakt op jouw rekeningnummer.
 • De aanvraag is onvolledig: je wordt verzocht de ontbrekende of onduidelijke bestanden aan ons op te sturen via e-mail of de post. 
 • De aanvraag is afgewezen: je ontvangt geen tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang omdat je hierop geen recht hebt. 

 Veelgestelde vragen 

 Wat is het fiscaal attest van de opvang?

Je ontvangt van het kinderdagverblijf en/of de opvang elk jaar een attest. Voor de aanvraag van deze bijdrage moeten daar de volgende gegevens op staan:

 • De gegevens van de opvang
 • De erkenning van Kind & Gezin, ONE, of de Duitstalige gemeenschap, privé-opvang,…
 • De gegevens van de ouders
 • De naam van het kind
 • Het aantal opvangdagen

Het fiscaal attest ontvang je elk jaar van het kinderdagverblijf en/of de opvanginstelling. Als je dit niet ontvangt, moet je daarom vragen.

Ik woon in het buitenland en mijn kinderen gaan daar naar de opvang

Als je in de Belgische Kleding en Confectiesector werkt (PC 109 of 215) maar in een aangrenzend buurland woont en je kinderen daar naar een kinderdagverblijf en/of opvang gaan, heb je ook recht op de bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

 • Vb. Nederland: een contract met de opvang
 • Vb. Frankrijk: het “attestation annuelle fiscale CAF” 
 • Voor elke andere buitenlandse opvang: een door de opvang getekende en/of afgestempelde verklaring (“verklaring op eer”) met het aantal opvangdagen. 

De aanvraag wordt verder op dezelfde manier behandeld.

Tot wanneer kan ik de bijdrage aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen tot maximaal 3 jaar na de eerste dag die recht geeft op de bijdrage. Voor een vergoeding voor de kinderopvang vanaf 04/03/2024, kan je dus nog 03/03/2027 een aanvraag indienen. Wij raden wel aan om de aanvraag zo snel mogelijk te doen na ontvangst van de bewijsstukken.

Ik ben arbeidsongeschikt geworden, heeft dit consequenties op mijn recht op tegemoetkoming voor de kinderopvang?

Ja, om recht te hebben op de toeslag moet je in dat betrokken kwartaal minstens tijdens 1/3de  van de arbeidsdagen gewerkt hebben.   Zwangerschapsrust wordt wel gelijkgesteld.

Mijn aanvraag is goedgekeurd, maar ik ben nog niet betaald, hoe kan dit?

De betalingen worden éénmaal per kwartaal gedaan. Als je 3 maanden na goedkeuring nog niets hebt ontvangen, neem je best met ons contact op.

 Mijn gegevens zijn gewijzigd, waar kan ik dit aangeven?

Iedere wijziging zoals adres of rekeningnummer, kan je per mail naar ingrid@swfkleding.be doorgeven. Wij verzoeken je dit zo spoedig mogelijk te doen om fouten in de aanvraag of betaling te voorkomen. Vermeld wel steeds uw rijksregisternummer. 

Telefonische wijzigingen worden niet aanvaard.

Contactgegevens:

Sociaal Fonds Kleding
Leliegaarde 22
1731 Zellik

02/238.10.25 (van 8u30 tot 12u30)
ingrid@swfkleding.be