Wat gebeurt er wanneer u geen recht meer heeft op aansluiting?

Wanneer u niet meer met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld bent, dan bent u vanaf de eerstvolgende 30/06 niet langer gedekt door de sectorale hospitalisatieverzekering.

U kan evenwel zelf, op individuele basis en zonder bijkomende medische formaliteiten, deze hospitalisatieverzekering voortzetten indien u bereid bent aan de verzekeraar de daarvoor nodige premies te betalen. Voorwaarde is wel dat u twee jaar aangesloten was.

Wat moet u hiervoor doen?

 • Vul deze vrijblijvende aanvraag in en stuur dit binnen de 60 dagen (vóór 31/08) naar:

  AG Insurance
  Health Care
  Emile Jacqmainlaan 53
  1000 Brussel
  Tel. 02/664.10.35 Fax: 02/664.79.66
  E-mail: continuation.employeebenefits@aginsurance.be

 • AG Insurance (Fortis) stuurt u binnen de 15 dagen een offerte
 • U heeft 30 dagen de tijd om hierop schriftelijk in te gaan

Prefinanciering van de premie voor de individuele voortzetting

Omdat u normaal gesproken niet tot op het einde van uw leven met een arbeidsovereenkomst in de kleding en confectienijverheid zal werken, komt er hoe dan ook een dag waarop u niet meer zal verzekerd zijn door de sectorale hospitalisatieverzekering. U kan dan de verzekering individueel voortzetten, maar dan zal de verzekeraar relatief hoge premies moeten vragen, aangezien de gevraagde premie rekening zal houden met uw leeftijd.

Door het reeds vroeger betalen van een individuele bijkomende premie voor de hospitalisatieverzekering, heeft u recht op een tarief dat lager zal zijn, want dit tarief is gebaseerd op uw leeftijd die u had wanneer u zelf bijkomende premies bent beginnen te betalen.

In zekere zin spaart u dan geld voor later.

Wat moet u hiervoor doen?

 • Vul deze vrijblijvende aanvraag in en stuur dit naar:

  AG Insurance
  Health Care
  Emile Jacqmainlaan 53
  1000 Brussel
  Tel. 02/664.10.35 Fax: 02/664.79.66
  E-mail: continuation.employeebenefits@aginsurance.be