Invullen excel lijst

header-swfkleding

Richtlijnen voor het invullen van de excel lijst van de werknemers die recht hebben op een extra dag anciënniteitsverlof na 10, 15 en/of 20 jaar sectoranciënniteit.

Werkwijze:

Vul voor de medewerkers die deze dag opgenomen hebben de 3 gele kolommen in:
“opgenomen op”, “uurloon” en “aantal uren”.

De terugvordering van het loon wordt geplafonneerd tot het loon van het hoogste sectorbarema van toepassing op het moment van het anciënniteitsverlof.

Aangezien de CAO bepaalt dat “aantal uren” overeenkomt met 1/5de van de gemiddelde effectieve wekelijkse arbeidsduur, wordt deze kolom al ingevuld door het fonds op basis van de laatst gekende breuk tewerkstelling. (zie voorbeelden onderaan) Indien dit verschillend is met de breuk tewerkstelling bij de opname van de dag anciënniteitsverlof, mag u dit uiteraard aanpassen.

U kan manueel werknemers toevoegen die volgens u ook recht hebben. (ons fonds heeft de gegevens van de RSZ vanaf 2003, eventuele vroegere anciënniteit kennen wij niet)
Onder de lijst arbeiders en / of bedienden vult u zelf een extra lijn in en u bezorgt ons een bewijs van die anciënniteit. (vb. laatste loonfiche bij die werkgever met datum in dienst)

Heeft u werknemers die 20 jaar ondernemingsanciënniteit hebben, maar die u niet terugvindt op de excel lijst omdat ze geen 20 jaar in de sector gewerkt hebben, dan mag u ze manueel toevoegen en ons de nodige bewijzen van ondernemingsanciënniteit bezorgen.  Let op: dit geldt enkel voor 20 jaar, niet voor 10 en 15 jaar.

Heeft u een opmerking: graag enkel in het blauwe vak “opmerkingen” vermelden aub.

Via de link Mailen naar: kristine.simons@swfkleding.be in het gele vak bovenaan rechts, mailt u de lijst naar het fonds. (lijst als bijlage meesturen aub)

Het fonds betaalt één keer per kwartaal de gevraagde dagen aan u terug.
(begin april, juli, oktober en januari)
Na elke betaling ontvangt u per mail dezelfde excel lijst terug, dit keer mét vermelding van de betaaldatum.
U gebruikt deze mail weer om eventuele dagen van overblijvende werknemers in te vullen.
Deze procedure herhaalt zich tot alle dagen zijn ingevuld en betaald.

Wat krijgt u terugbetaald door het fonds?
Voorbeelden: